Ακολουθήστε μας

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ’Ι’ΔΑ

Την ετήσια γενική της συνέλευση πραγματοποιεί η Αθηνα’ί’δα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου…

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Αθηνα’ί’δας περι Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 20.00 στα γραφεία της Αθηνα’ί’δας οδός Μεγίστης θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του κατά τη διάρκεια της θητείας του και υποβάλλεται η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την διαχείρηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λογοδοσία του Δ. Σ. θα γίνει ψηφοφορία με την οποία η Γ. Σ. αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει η απορρίπτει το Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και απαλάσει αυτό από κάθε ευθύνη η αποφαίνεται αντίθετα.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 περί απαρτίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το ήμισυ των μελών που είναι εντάξει ταμειακά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μια ώρα μετά την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται.
Με την παρούσα καλούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη της Αθηνα’ί’δας ‘οπως παρευρεθούν στην προκαθορισμένη ημερομηνία .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.ΚΙΝΔΙΛΙΔΗΣ                                                                                                  Ν.ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ

More in Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ