Ακολουθήστε μας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ

Εγινε στα γραφεία της ΕΠΣΑ η κλήρωση της τελικής φάσης στα πρωταθλήματα Κ18 και Κ16.

Αναλυτικά τα ζευγάρια…

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-18

Προκρίθηκαν, χωρίς αγώνα, οι ομάδες που θα καταλάβουν την  θέση στον 7ο και στον 8ο όμιλο.

1η Αγωνιστική: 20/04/2019.

1ος αγώνας    3ος 9ου ομίλου με 8ο 8ου ομίλου.

2ος     ”            4ος 7ου ομίλου με 8ο 9ου ομίλου.

3ος     ”            4ος 8ου ομίλου με 8ο 7ου ομίλου.

4ος     ”            4ος 9ου ομίλου με 7ο 9ου ομίλου.

5ος     ”            5ος 7ου ομίλου με 7ο 8ου ομίλου.

6ος     ”            5ος 8ου ομίλου με 7ο 7ου ομίλου.

7ος     ”            5ος 9ου ομίλου με 6ο 7ου ομίλου.

8ος     ”            6ος 9ου ομίλου με 6ο 8ου ομίλου.

2η αγωνιστική 04/05/2019.

9ος αγώνας    1ος 7ου ομίλου με νικητή αγώνα 1.

10ος   ”            1ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 4.

11ος   ”            1ος 9ου ομίλου με νικητή αγώνα 2.

12ος   ”            2ος 7ου ομίλου με νικητή αγώνα 3.

13ος   ”            2ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 6.

14ος   ”            2ος 9ου ομίλου με νικητή αγώνα 7.

15ος   ”            3ος 7ου ομίλου με νικητή αγώνα 8.

16ος   ”            3ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 5.

3η αγωνιστική 11/05/2019.

17ος αγώνας  Νικητής 12ου αγώνα με νικητή 15ου αγώνα.

18ος   ”            Νικητής 9ου αγώνα με νικητή 14ου αγώνα.

19ος   ”            Νικητής 13ου αγώνα με νικητή 11ου αγώνα.

20ος   ”            Νικητής 10ου αγώνα με νικητή 16ου αγώνα.

4η αγωνιστική 18/05/2019.              

21ος αγώνας  Νικητής 18ου αγώνα με νικητή 17ου αγώνα.

22ος   ”            Νικητής 19ου αγώνα με νικητή 20ου αγώνα.

Τελικός 25/05/2019.              

23ος αγώνας.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-18

16η ομάδα κληρώθηκε η 6η του 12ου ομίλου.

1η Αγωνιστική: 13/04/2019.

1ος αγώνας    1ος 10ου ομίλου με 5ο 11ου ομίλου.

2ος    ”            1ος 11ου ομίλου με 5ο 10ου ομίλου.

3ος    ”             1ος 12ου ομίλου με 6ο 12ου ομίλου.

4ος    ”            2ος 10ου ομίλου με 5ο 12ου ομίλου.

5ος    ”            2ος 11ου ομίλου με 4ο 11ου ομίλου.

6ος    ”             2ος 12ου ομίλου με 4ο 10ου ομίλου.

7ος    ”             3ος 12ου ομίλου με 4ο 12ου ομίλου.

8ος    ”            3ος 11ου ομίλου με 3ο 10ου ομίλου.

2η αγωνιστική 20/04/2019.

9ος αγώνας    Νικητής αγώνα 1 με νικητή αγώνα 4.

10ος  ”             Νικητής αγώνα 3 με νικητή αγώνα 6.

11ος  ”             Νικητής αγώνα 7 με νικητή αγώνα 5.

12ος  ”             Νικητής αγώνα 8 με νικητή αγώνα 2.

3η αγωνιστική 04/05/2019.

13ος αγώνας Νικητής αγώνα 9 με νικητή αγώνα 12.

14ος   ”            Νικητής αγώνα 10 με νικητή αγώνα 11.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Προκρίθηκαν, χωρίς αγώνα, οι ομάδες που θα καταλάβουν την  θέση στον 8ο και στον 9ο όμιλο.

1η Αγωνιστική: 20/04/2019.

1ος αγώνας    3ος 7ου ομίλου με 8ο 7ου ομίλου.

2ος     ”            4ος 7ου ομίλου με 8ο 8ου ομίλου.

3ος     ”            4ος 8ου ομίλου με 8ο 9ου ομίλου.

4ος     ”            4ος 9ου ομίλου με 7ο 7ου ομίλου.

5ος     ”            5ος 7ου ομίλου με 7ο 9ου ομίλου.

6ος     ”            5ος 8ου ομίλου με 7ο 8ου ομίλου.

7ος     ”            5ος 9ου ομίλου με 6ο 8ου ομίλου.

8ος     ”            6ος 9ου ομίλου με 6ο 7ου ομίλου.

2η αγωνιστική 04/05/2019.

9ος αγώνας    1ος 7ου ομίλου με νικητή αγώνα 4.

10ος   ”            1ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 1.

11ος   ”            1ος 9ου ομίλου με νικητή αγώνα 6.

12ος   ”            2ος 7ου ομίλου με νικητή αγώνα 8.

13ος   ”            2ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 3.

14ος   ”            2ος 9ου ομίλου με νικητή αγώνα 5.

15ος   ”            3ος 8ου ομίλου με νικητή αγώνα 2.

16ος   ”            3ος 9ου ομίλου με νικητή αγώνα 7.

3η αγωνιστική 11/05/2019.

17ος αγώνας  Νικητής 10ου αγώνα με νικητή 11ου αγώνα.

18ος   ”            Νικητής 12ου αγώνα με νικητή 16ου αγώνα.

19ος   ”            Νικητής 14ου αγώνα με νικητή 13ου αγώνα.

20ος   ”            Νικητής 15ου αγώνα με νικητή   9ου αγώνα.

4η αγωνιστική 18/05/2019.              

21ος αγώνας  Νικητής 20ου αγώνα με νικητή 18ου αγώνα.

22ος   ”            Νικητής 17ου αγώνα με νικητή 19ου αγώνα.

Τελικός 25/05/2019.              

23ος αγώνας.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

16η ομάδα κληρώθηκε η 6η του 11ου ομίλου.

1η Αγωνιστική: 13/04/2019.

1ος αγώνας    1ος 10ου ομίλου με 5ο 12ου ομίλου.

2ος    ”            1ος 11ου ομίλου με 5ο 11ου ομίλου.

3ος    ”             1ος 12ου ομίλου με 6ο 11ου ομίλου.

4ος    ”            2ος 10ου ομίλου με 4ο 11ου ομίλου.

5ος    ”            2ος 11ου ομίλου με 5ο 10ου ομίλου.

6ος    ”             2ος 12ου ομίλου με 4ο 10ου ομίλου.

7ος    ”             3ος 11ου ομίλου με 3ο 12ου ομίλου.

8ος    ”            3ος 10ου ομίλου με 4ο 12ου ομίλου.

2η αγωνιστική 20/04/2019.

9ος αγώνας    Νικητής αγώνα 4 με νικητή αγώνα 5.

10ος  ”             Νικητής αγώνα 6 με νικητή αγώνα 8.

11ος  ”             Νικητής αγώνα 1 με νικητή αγώνα 3.

12ος  ”             Νικητής αγώνα 7 με νικητή αγώνα 2.

3η αγωνιστική 04/05/2019.

13ος αγώνας Νικητής αγώνα 11 με νικητή αγώνα 9.

14ος   ”            Νικητής αγώνα 10 με νικητή αγώνα 12.

Οι Erasitexnes 365 θα παρακολουθούν την εξέλιξη και αυτών των πρωταθλημάτων, και θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη τους.

More in ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ